BUAH HATI KU DI TIPTOP

PERMATA HATI KU DI TIPTOP YA ALLAH TETAPKANLAH HATI KAMI KEPADA AGAMAMU.... MUDAHKANLAH HATI KAMI MENERIMA ILMU MU,..TABAHKAN PERJUANGAN KAMI...BANTULAH KAMI MENCAPAI IMPIAN KEPUTUSAN STPM YANG CEMERLANG ..HANYA KEPADA MU SAHAJALAH TEMPAT KAMI MEMOHON..AMIN YAA RABBILAALLAMIN.....

SKEMA JAWAPAN FULL EDITION SOALAN NO 1...


GOLDEN TOUCHING OF GEOPHYSICAL FOR STPM 2012 FULL EDITION
BY(tnti)
Soalan ramalan no 1 dan skema jawapan…..

a)Apakah yang dimaksudkan dengan gelombang elektromagnet matahari?

Gelombang electromagnet ialah gelombang yang dipancarkan dari matahari(gelombang pendek) dan bumi (gelombang panjang)dan Ia disukat dalam unit micron, gelombang ini membawa sinaran dan bahangan matahari dan bumi.

b) Huraikan 3 cara proses kehilangan bahangan teristerial oleh bumi

i)Pengaliran-Pertembungan diantara jisim pans dengan jisim sejuk dimna hab yg terdapat di dalam jisim panas akan menglir berpindah ke dalam jisim sejuk.
ii) Perolakan=cecair yang mengalir akan bersetuhan dengan pepejal dan cecair ini boleh menambah atau mengurankan haba di permukaan dengan cara percampuran air.
iii) Sinaran-ia berlaku dalam bentuk gelombang electromagnet dan ia tidak memerlukan medium.

c)Jelaskan kesan keatas aktiviti manusia jika kehilangan bahangan teristerial oleh bumi tidak stabil.
1   Kegiatan pertanian terganggu
2   Ganggaun kegiatan perikanan
3  Penggunaan tenaga yng berlebihan
4  Gangguan kepada aktiviti harian manusia.

2012 (2)
 a)Apakah yang dimaksudkan dengan ekuinoks?.
Ekuinoks- Bermaksud kedudukan bumi dimana matahari tegak diatas kepala di garisan khatulistiwa.

b)Huraikan keadaan-keadaan yang berlaku semasa ekuinoks.
I   -Matahari tegak di khatulistiwa
Ii  -Kejadian musim bunga dan musim luruh
iii-Siang dan malam sama panjang.

c) Jelaskan kepentingan kestabilan penerimaan tenaga matahari  terhadap aktiviti manusia.
I   -Kegiatan pertanian
ii-Pembalakan
iii-Perikanan
iv- Perindustrian
v-Sumber Tenaga

 2012 (3)

a)      Apakah yang dimaksudkan dengan elips dan elipsoid.
I   -Elips-bermaksud bentuk orbit maya bumi ketika mengelilingi matahari dalam bentuk bundar.
Ii  -Elipsoid-bermaksud bentuk semulajadi bumi(pejal) yang hamper bulat.

b)      Jelaskan factor yang menyebabkan bumi mengalami kejadian ekiunoks dan solstis .
I   -Peredaran bumi mengelilingi matahari
Ii  -Putaran bumi di atas paksi
iii-Kesendengan paksi bumi

c)Jelaskan kesan kejadian ekuinoks dan solstis terhadap proses geomofologi.
I   -Solstis-luluhawa /gerakan jisim/hakisan oleh glasier
2 – Ekuinoks-Luluhawa/gerakan jisim/hakisan oleh air hujan dan sinaran matahari.

 2012 (4)

a)      Apakah yang dimaksudkan dengan system suria.
Sistem Suria-Bermaksud salah satu system yang terdapat dalam galaksi bima sakti yg mengandungi matahari,planet2,meteor,komet,asteroid dan ia terletak di lengan sagitaurus .

b )   Huraikan fungsi dan kandungan atmosfera.  
Kandungan-Air,Gas-gas,Partikel-pertikel habuk dan debu,awan,
Fungsi-Menampung kehidupan-penebat haba-menyerap sinar lembayung-penghalang meteorit-penangkis angin suria dll.

c)       Berikan 5 kepentingan atmosfera terhadap aktiviti manusia.
I   -Sumber kehidupan
Ii  -Pengangkutan
iii-Kegiatan Pertanian
iv-Pembalakan
v –Perikanan
vi – Sumber tenaga

SOALAN RAMALAN NO 2 DAN SKEMA JAWAPAN

2012 (1)
a)      Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan aras laut.
Perubahan aras laut bermaksud peningkatan atau penurunan aras air lautan berbanding dengan daratan atau disebut isostasi.
b)Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan aras laut .
peningkatan
I  )pencairan ais
ii)Pertambahan bahan mendapan di laut.
iii)Kejatuhan daratan(gelinciran dan lipatan.
Penurunan.
I   )pembekuan ais
Ii )Kenaikan daratan(gelincirn /lipatan)b)      huraikan kesan perubahan aras laut kepada alam sekitar fizikal dan manusia.
Manusia
I   )Kemusnahan tempat tinggal/harta benda
ii)  Gangguan kawasan pertanian/perikanan/perindustrian
iii) Kemusnahan infrastruktur/ekonomi merudum
fizikal
I   ) kemusnahan ekologi
Ii  )Hakisan meningkat
iii) Pemendapan bertambah
iv  )Perubahan pandang darat
2012 (2)
a)      Apakan yang dimaksudkan dengan luluhawa dalaman.
Luluhawa dalaman ialah zon luluhawa kimia yang berlaku di bawah lapisan tanah dan ketebalanya adalah berbeza-beza.
b) Jelaskan proses-proses  luluhawa kimia.
I  Pengkarbonan
Ii hidrasi
Iii Larutan
Iv Pengoksidaan
V  hidrolisis
c Jelaskan kepentingan proses luluhawa kepada manusia.
I   Perlombongan
Ii  Pertanian
Iii Perusahaan
Iv  Kraftangan
V  Penghiasan
Vi Pembinaan

2012 (3)
a)      Apakan yang dimaksudkan dengan tenaga eksogenik dan endogenik.
-Eksoegenik bermaksud sunber tenaga yang datang dari matahari untuk mengerakan proses2 geomofologi.
-Endogenik bermaksud sumber tenaga yang berpunca dari dalam bumi dan menghasil gempa bimi/tsunami/pergerakan plat/gelinciran/lipatan
a) Huraikan peranan tenaga endogenik dalam kejadian gempa bumi dan tsunami.
-Tenaga Endogenik berpunca dari lapisan astenosfera apabila berlaku perolakan magma yang panas-
-Perolakan iniboleh menyebakan kejadian letusan gunung berapi atan pergerakan plat tektonik.
-Kesan pergerakan plat dan letusan gunung berapi pula boleh menghsilkan ombak tsunami melalui pergerakan gelombang seismic.
C Jelaskan kepentingan tenaga eksogenik kepada Aktiviti manusia.
I  Kegiatan Pertanian
Ii Kegiatan Penternakan
Iii Kegiatan perikanan
Iv Kegiatan Pembalakan
V Kegiatan pelancongan
2012 (4)
a)      Apakan yang dimaksudkan kitaran batuan.
Kitar batuan atau pusingan geomorfik ialah pusingan kejadian batuan dari satu jenis ke satu jenis yang lain –igneus-enapan-metamorfosis
B Jelaskan dua proses pembentukan batuan igneus.
i-Terjahan –berlaku didalam bumi(metasomatik/suntikan magma/perberhentian magma)
ii Terobosan-Perselisihan/pembekuan/jatuhan)
C Huraikan pengaruh batuan metamorfosis dalam kehidupan manusia.
I   Gaya hidup/kemewahan
Ii Sumber kewangan/nilai komesial
Iii Punca pendapatan
Iv Peluang perkerjaan
V Carigali minyak
SOALAN RAMALAN GEOFIZIKAL STPM FULL EDITION 2012

SOALAN NO 2 RAMALAN 1 (2012)
a) Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan aras laut.
 b) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan aras laut .
 c) huraikan kesan perubahan aras laut kepada alam sekitar fizikal dan manusia.

SOALAN NO 2 RAMALAN 2

 a) Apakan yang dimaksudkan dengan luluhawa dalaman.
 b) Jelaskan 3 proses  luluhawa kimia.
 c) Jelaskan kepentingan proses luluhawa kepada manusia.

SOALAN NO 2 RAMALAN KE 3

  a) Apakan yang dimaksudkan dengan tenaga eksogenik dan endogenik.
 b) Huraikan peranan tenaga endogenik dalam kejadian gempa bumi dan tsunami
 c)Jelaskan kepentingan tenaga eksogenik kepada Aktiviti manusia

SOALAN NO 2 RAMALAN KE 4

 a) Apakan yang dimaksudkan kitaran batuan.
 b)Jelaskan dua proses pembentukan batuan igneus.
c)Huraikan pengaruh batuan metamorfosis dalam kehidupan manusia.

SOALAN NO 3 RAMALAN PERTAMA

A    
i) Apakah yang dimaksudkan dengan profil panjang sungai?

ii) Jelaskan proses hakisan yang berlaku di sepanjang profil panjang sungai.
iii) Huraikan faktor yang menyebabkan proses hakisan semakin bertambah di sepanjang profil panjang sungai.
iv) Apakah kepentingan proses hakisan di sepanjang profil panjang sungai kepada xtvt manusia.

B
 
i) Jelaskan maksud ombak pembina dan ombak pembinasa.
ii) Huraikan ciri-ciri ombak pembina dan ombak pembinasa.
iii) Jelaskan 4 BMB hasil tindakan kedua-dua ombak tersebut.
iv) Jelaskan kepentingan BMB yang terhasil di (biii) kepada xtvt manusia.

 SOALAN RAMALAN NO 3 KEDUA

A

i) Definisikan profil rentas sungai.
ii) Huraikan 3 faktor yang menyebabkan berlakunya profil rentas sungai yang berbeza.
iii) Huraikan 3 BMB yang terbentuk di setiap profil rentas sungai.
iv) Apakah kepentingan setiap profil renta sungai kepada xtvt manusia.

B

i) Apakah yang dimaksudkan dengan arus persisir.
ii) Jelaskan 4 faktor yang mempengaruhi arus pesisir.
iii) Huraikan peranan arus persisir dalam pembentukan BMB hakisan dan pemendapan di pinggir pantai.

SOALAN RAMALAN NO 3 KETIGAA  i) Nyatakan 4 buah sungai utama di Malaysia.
ii) Berikan 4 faktor yang mempengaruhi kawasan tadahan  sesebuah sungai.
iii) Jelakan peranan manusia dalam mempengaruhi kawasan tadahan sesebuah sungai.
. iv) Berikan 4 kesan terhadap xtvt manusia sekiranya  sesebuah kawasan tadahan diganggu.

B  i) Apakah yang dimaksudkan dengan basuhan balik ombak.?
ii) Huraikan faktor yang mempengaruhi kekuatan basuhan balik ombak.
iii) Jelaskan BMB yang terhasil daripada basuhan balik ombak.
iv) Berika 3 kepentingan proses basuhan balik ombak kepada manusia.

SOALAN RAMALAN NO 4

 
2012 (1)
1 Soalan berkaitan dengan halaju dan kekerapan angin ( calon dikehendaki melukis mawar angin )


2012 (2)
2 Soalan berkaitan nilai hujan di atas peta ( calon dikehendaki melukis isoyet)


2012 (3)
Soalan yang berkaitan dengan peta topografi(calon dikehendaki melukis keratan rentas dan mengira lampauan tegak)


2012 (4)
Apakah yang dimaksudkan dengan eko-pelancongan
Huraikan 4 faktor yang mempengaruhi kewujudan eko-pelancongan
Huraikan langkah-langkah untukmenggalakan eko-pelancongan di MalaysiaSOALAN RAMALAN NO 5


SOALAN 5 2012
A
B
C
1
a) Apakah yang dimaksudkan dengan atmosfera.
b) Jelaskan fungsi lapisan troposfera terhadap proses geomofologi di permukaan bumi.
c) Apakah kesan jika kandungan unsur -unsur gas,habuk,kelembapan di atmosfera berubah kepada xtvt manusia.
2
a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global?.
b)"Litupan ais di kutub semakin mengecil,beberapa buah pulau telah mulai tenggelam"
Berdasarkan penyataan diatas,apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlaku keadaan yang sedemikian.
c) Jelaskan langkah-langkah bagi mengurangkan fenomena pemanasan global.
3
a) Apakah yang dimaksudkan dengan fasa-fasa air
b) Jelaskan peranan tenaga terhadap perubahan fasa-fasa air.
c) Terangkan kepentingan fasa-fasa air kepada xtvt manusia.
4

a) Apakah yg dimaksudkan dengan kerpasan dan sejatan.
b) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kerpasan dan sejatan.
c) Huraikan kesan perubahan kerpasan dan sejatan yang ekstrem terhadap manusia.
SOALAN 6 2012
a) Berikan 3 gas rumah hijau.
b) Jelaskan bagaimana ikatan kovalen boleh terlerai dan seterusnya menambah kadar kemasukan sinaran ultra ungu ke atmosfera bumi.
c) Huraikan kesan -kesan keatas manusia sekiranyan berlaku pertambahan kemasukan sinaran ultra ungu ke atmosfera bumi.
1
a) berikan definisi banjir kilat.
b) Mengapakah banjir kilat sering berlaku di bandar-bandar dan kawasan perumahan.
c) Terangkan langkah-langkah yang boleh di ambil bagi mengatasi fenomena banjir kilat.
2
a) Apakah yang dimaksudkan dengan mendapat asid?.
b) bagaimanakah kejadian mendapan asid boleh berlaku.
c) Huraikan peranan kerajaan,swasta dan individu didalam menanggani kejadian mendapan asid.
3
a)      Berikan nama siklon tropika di negara -negara berikut.
i)Amerika Syarikat.
ii)Vietnam
iii)Filipina
iv)Thaiwan
b) Dengan bantuan gambarajah ,Huraikan proses pembentukan siklon tropika di hemisfera utara.
c) jelaskan kesan kejadian siklon tropika terhadap xtvt manusia.
4SOALAN 7 20121
a) Apakah yang dimaksudkan dengan kitaran nutrieun
b) Huraikan proses-penitratan dan penitritan  yang berlaku dalam kitaran nitrogen,
c) Jelaskan kepentingan kitaran nitrogen kepada kehidupan manusia.

2
a) Namakan 4 haiwan yang terdapat dalam ekosistem sesebuah paya.
b) Dengan bantuan gambarajah,tunjukkan bagaimana siratan makanan berlaku dalam ekosistem sesebuah paya.
c) Huraikan bagaimana ekosistem sesebuah paya itu boleh terganggu serta langkah mengatasi gangguan tersebut.
3
a) Apakah yang dimaksudkan dengan sepsis.
b)Terangkan 3 persaingan spesis yang terdalam dalam hutan hujan tropika.
c) Berikan 4 kepentingan persaingan spesis terhadap alam sekitar fizikal.
4
a) Apakah yanganda faham  tentang perubahan tenaga dalam rantaian makanan?.
b) Dengan bantuan gambarajah terangkan % perubahan tenaga yang berlaku di dalam ekosistem sesebuah tasik.
c) Berikan 4 faktor yang boleh menyebabkan gangguan terhadap perubahan tenaga di ekosistem sesebuah tasik.
SOALAN 8 2012
BERDASARKAN KAJIAN LUAR YANG TELAH ANDA JALANKAN DI SUATU KAWASAN.
a)      Berikan takrif angin.


b) Bagaimanakah cara untuk menentukan kelajuan sesuatu tiupan angin.
d) Di kawasan kajian .Huraikan kesan tiupan angin terhadap xtvt penduduk.

BERDASARKAN KAJIAN LUAR YANG TELAH ANDA JALANKAN DI SEBATANG SUNGAI.
a) Namakan sungai dan konsep banjir sungai.
b) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kejadian banjir sungai di kawasan tersebut.
c) Jelaskan dampak kejadian banjir sungai keatas alam sekitar.

.(a) Berdasarkan kajian luar yang anda jalankan, huraikan bagaimana anda mengukur suhu dan kelembapan udara?.
(b) Terangkan mengapa suhu semakin rendah semakin ke paras yang lebih tinggi di Lapisan troposfera.

(c) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan suhu secara mendatar di
permukaan bumi.
Berdasarkan kajian luar yang anda telah jalankan di pinggir tasik.
a) Beri dua contoh tumbuh-tumbuhan dan dua contoh haiwan yang terdapat dikawasan tersebut.
b) Terangkan tiga kepentingan ekosistem tasik yang telah anda kaji itu.
c) Huraikan gangguan yang mungkin dialami oleh kawasan tasik tersebut.
d) Cadangkan langkah-langkah yang mungkin boleh dilakukan untuk mengatasi gangguan tersebut.
Berdasarkan kajian luar telah anda jalankan di kawasan penempatan luar bandar.
a) Nyatakan
i) Jenis sumber air yang mungkin ada di kawasan kajian
ii) Masalah yang mungkin timbul daripada penggunaan sumber air tersebut.

B Huraikan masalah penggunaan sumber air tersebut di kawasan kajian anda.
c) cadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan masalah penggunaan sumber air tersebut.
SELAMAT MENCUBA....SAYA HANYA MEMBUAT ANALISA SOALAN..ANDA YANG MENENTUKANNYA...TUNGGU SKEMA PENUH UNTUK SOALAN RAMALAN GEOFIZIK..