BUAH HATI KU DI TIPTOP

PERMATA HATI KU DI TIPTOP YA ALLAH TETAPKANLAH HATI KAMI KEPADA AGAMAMU.... MUDAHKANLAH HATI KAMI MENERIMA ILMU MU,..TABAHKAN PERJUANGAN KAMI...BANTULAH KAMI MENCAPAI IMPIAN KEPUTUSAN STPM YANG CEMERLANG ..HANYA KEPADA MU SAHAJALAH TEMPAT KAMI MEMOHON..AMIN YAA RABBILAALLAMIN.....

3 STAR ***

GEOFIZIK 2010

Oval:  2PENUHKAN RUANGAN DI BAWAH BERDASARKAN RINGKASAN ISI YANG DIBERIKAN..

A (i)Apakah yang dimaksudkan dengan edaran umum atmosfera? (5m)

ISI

HURAIAN RINGKAS DAN PADAT

Pergerakan udara

Perbezaan gradient

Tekanan udara

Perbezaan suhu

(Perbezaan penerimaan

bahangan matahari)

B Jelaskan lima factor yang mempengaruhi taburan suhu secara mendatar yang tidak seragam di permukaan bumi (10m)

ISI

HURAIAN RINGKAS DAN PADAT

BMB

Litupan permukaan

Kandungan tanah

Warna tanah

Albedo

Lembapan tanih

Latitude

Arus lautan

C Huraikan bagaimana perbezaan taburan min suhu mendatar mempengaruhi aktiviti manusia(10m)

ISI

HURAIAN RINGKAS DAN PADAT

Pertanian

Pembalakan

Perikanan

Perlombongan

Pelancongan

Pemburuan

Penternakan

5 STAR *****

GEOFIZIK 2010

Oval:  1PENUHKAN JAWAPAN DI BAWAH BERDASARKAN RINGKASAN ISI YANG DIBERIKAN..

A Apakah yang dimaksudkan dengan biodiversity.(5M)

ISI

JAWABAN RINGKAS DAN PADAT

-Ringkasan

-Kepelbagaian

-Biotik

-Abiotik

-Interaksi

-Persekitaran

Ekosistem

B Huraikan aliran tenaga dalam ekosistem hutan hujan tropika.(10M)

ISI

JAWABAN RINGKAS DAN PADAT

-Ringkasan

-Matahari

-Pengeluar

-Primer

-Sekunder

-Tertier

-Quarter

-Qiunn

Pengurai

C Jelaskan bagaimana pyramid ekologi terganggu oleh aktiviti manusia.(10M)

ISI

JAWABAN RINGKAS DAN PADAT

-Ringkasan

-Pembakaran hutan

- baja kimia

-racun serangga

Penyahutanan

-Tebusguna paya

-Kawalan Biologi

-Pertanian Ladang

RAMALAN SIRI SATU

SOALAN RAMALAN 2010 ( SIRI 1) BY TNTI SMKTI


1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga? [5 ]

(b) Jelaskan kesan bahangan suria terhadap bumi dan atmosfera. [ 10 ]

(c ) Jelaskan pengaruh kejadian empat musim terhadap aktiviti manusia di kawasan hawa sederhana [10 ]

2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan aras laut? [5 ]

(b) Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan aras laut. [10]

(c ) Jelaskan bukti-bukti berlakunya perubahan aras laut

3. (a) (i) Nyatakan jenis hakisan sungai [5 ]

(ii) Jelaskan perbandingan antara sungai peringkat muda dengan sungai peringkat tua. [10 ]

(iii) Dengan merujuk kepada bentuk muka bumi pemendapan sungai, jelaskan kepentingan bentuk-bentuk tersebut kepada aktiviti manusia. [10 ]

Atau

Berdasarkan satu kajian luar yang telah anda lakukan di sesebuah kawasan,

(b) (i) Nyatakan cara hakisan pinggir pantai. [4]

(ii) Huraikan tiga faktor yang mempengaruhi hakisan pinggir pantai. [6]

(iii) Jelaskan tiga bentuk muka bumi yang dihasilkan daripada hakisan pinggir pantai. [6]

(iv) Cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kadar hakisan di zon pinggir pantai tersebut. [9]

4 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pulau haba? [5]

(b) Jelaskan ciri-ciri di bandar yang mewujudkan pulau haba. [10]

(c) Jelaskan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pulau haba di sesebuah bandar. [10]

Peta ini unt uk soalan 5(b)5. (a) Nyatakan lima unsur cuaca dan iklim [5 ]

(b) Berdasarkan peta garisan sehujan /isoyhet(di muka surat 3)pada bulan April dan Disember 2007 di Semenanjung Malaysia, bandingkan taburan hujan yang diterima di Semenanjung Malaysia pada bulan April 2007 dengan Disember 2007. [10]

(c) Bandingkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap aktiviti ekonomi manusia di kawasan hawa sederhana dengan kawasan tropika lembap [ 10 ]

6. (a) Jelaskan maksud fasa air. [5 ]

(b) Huraikan proses-proses perubahan air dan tenaga dalam fasa air. [10]

(c ) Jelaskan kesan imbangan air negatif terhadap aktiviti pertanian [10 ]

7. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan aras trofik? [5 ]

(b) Dengan bantuan gambarajah, huraikan aliran tenaga dalam ekosistem kolam. [10 ]

(c) Jelaskan bagaimana aktiviti manusia boleh mengganggu ekosistem. [10 ]


8 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemuliharaan alam sekitar? [5]

(b) Jelaskan bagaimana kebakaran hutan mempengaruhi sistem-sistem yang lain. [10]

(c) Huraikan langkah-langkah pengurusan hutan secara lestari. [10]