BUAH HATI KU DI TIPTOP

PERMATA HATI KU DI TIPTOP YA ALLAH TETAPKANLAH HATI KAMI KEPADA AGAMAMU.... MUDAHKANLAH HATI KAMI MENERIMA ILMU MU,..TABAHKAN PERJUANGAN KAMI...BANTULAH KAMI MENCAPAI IMPIAN KEPUTUSAN STPM YANG CEMERLANG ..HANYA KEPADA MU SAHAJALAH TEMPAT KAMI MEMOHON..AMIN YAA RABBILAALLAMIN.....

SOALAN RAMALAN

SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN KERTAS
GEOFIZIK KEPADA SEMUA PELAJAR KU.
CIKGU DOAKAN SEMOGA ANDA SEMUA BERJAYA

....INGAT PESAN CIKGU...2 a) Takrifkan konsep bahangan bumi.{5}
b) Huraikan kesan putaran dan peredaran bumi terhadap jumlah tenaga matahari yang diterima oleh permukaan bumi [10]
c) Jelaskan kesan lebihan bahangan matahari yang diterima bumi terhadap alam sekitar
manusia dan fizikal [10]

3 a) i.Apakah yang dimaksud dengan tenaga? [3]
ii)Nyatakan 2 jenis dan punca tenaga dalam sistem bumi .[4]
b) i .Nyatakan 2 faktor kejadian solstis.[2]
ii.Jelaskan perbezaan penerimaan tenaga suria semasa kejadian solstis.[6]
c) Huraikan pengaruh kejadian 4 musim terhadap aktiviti manusia.[10]

4 a) i. Huraikan konsep kitar batuan[4]
ii.Nyatakan tiga jenis batuan utama.[3]
b) Jelaskan proses pembentukan dua daripada tiga jenis batuan seperti (a)(ii) di atas.[10]
c) Huraikan kepentingan batuan kepada sumber ekonomi manusia.[8]

5 a) Apakah yang dimaksudkan dengan luluhawa fizikal?[5]
b) Huraikan tiga proses luluhawa kimia di kawasan tropika lembap.[6]
c)Jelaskan tiga faktor fizikal yang mempengaruhi proses luluhawa di kawasan tropika
lembap.[6]
d) Huraikan kepentingan proses luluhawa terhada aktiviti manusia.[8]

6 a) Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim.[5]
b) Huraikan proses pergerakan jisim yang berlaku di kawasan tropika lembap.[10]
c) Terangkan bagaimana kegiatan manusia boleh menyebabkan terjadinya pergerakan
jisim.[10]

7 a) i. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan lembangan saliran.[5]
ii. Rujuk peta...[7]
iii. Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai.[8]
iv. Huraikan kepentingan bentuk muka bumi hasil tindakan sungai kepada
kegiatan manusia.[8]

atau

7 b) i. Takrifkan maksud profil pantai.[3]
ii.Nyatakan empat agen hakisan di zon pesisir pantai.[4]
iii.Terangkan proses pembentukan anak tanjung dan beting pasir.[10]
iv.Jelaskan bagaimana kegiatan manusia menyebabkan berlakunya hakisan pantai.[8]

8 a) Apakah yang anda faham tentang pemanasan global.[5]
b) Huraikan kesan pemanasan global terhadap geomofologi.[10]
c) Jelaskan bagaimana kesan pemanasan global mempengaruhi kegitan manusia di
kawasan tropoka lembap.[10]